Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Пазарни зони

Компанията разполага с достъп до следните пазарни зони:

На територията на България, дружеството доставя ел.енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел.енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.

Намерете ни на картата Нагоре