Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Как да се присъедините към дадена балансираща група?

Всеки производител и консуматор на ел.енергия може да се присъедини към дадена балансираща група , с цел оптимизация на генерираните разходи за почасовите си небаланси.

Важно е да се отбележи , че един участник ( производител или потребител ) може да принадлежи само към една балансираща група. Съответния участник ще бъде регистриран като пряк или непряк член на дадената балансираща група.

Непреките членове, са търговски участници, на които доставчика на електрическа енергия и координатор на балансираща група, са едно и също юридическо лице.

Преките членове, са търговски участници, които имат един координатор на балансираща група, но могат да имат различен или няколко различни доставчици на електрическа енергия. В такъв вариант, участникът постига по –голяма независимост и гъвкавост, имайки достъп до повече от един доставчици на ел.енергия. За сметка на това, генерирапо-високи административни разходи.

Намерете ни на картата Нагоре