Loading...

Детайли и информация за
пазарите за електрическа
енергия

Налагане на борсов пазар на електрическа енергия и пазар ден напред

С цел развитието на прозрачен и ефективен енергиен пазар в България и прилагане на мерките наложени по втория и третия енергиен пакет от ЕС за изграждане на целеви пазарен модел на Европейския съюз, бе даден лиценз за борсов оператор на БНЕБ ( Българска независима енергийна борса ) . С цел да предостави възможно най-качествения продукт на участниците на борсовия пазар ,БНЕБ избра борсовия оператор Nord Pool за доставчик на системите за търговия и като оператора на пазара „ ден напред „. Очаквания старт на борсата е за края на 2015 година или началото на 2016. Ефектът от налагането на борсовия пазар , и достъпа на всички участници до него е да доведе до намаляване на цените на едро на ел.енергия.За сравнение , налагането на Румънската енергийна борса ( ОПКОМ) доведе до 47 % спад в цената на ел.енергия и възход на инвестициите във възобновяеми енергийни източници. В допълнение на това, борсовия пазар е изискване по започване на процедурата по присъединяване към 4М пазарно обединение ( включващо Румъния, Чехия, Унгария, Словакия ) , което ще доведе до значително занижение на волативността и несигурността на цените на ел.енергия в региона.

Намерете ни на картата Нагоре