Loading...

Лицензирано дружество за
търговия с електрическа
енергия

Мисия

Нашата мисия е да създадем надеждна международна компания , базирана на територията на Република България. Чрез изграждането на имидж на надежден и сигурен партньор , дружеството ще работи за да поддържа и разшири моментното си портфолио от чуждестранни партньори , и да развие сегмента за доставка на електрическа енергия до стопанските и битовите клиенти на територията на Република България. Стратегията и успеха на компанията се градят върху ценностите , които са заложени от мениджъмънта.

Намерете ни на картата Нагоре