Loading...
->

Новини

Комисията за Енергийно и Водно регулиране публикува на своята интернет страница новите квоти за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от производители на електрическа енергия от възообновяеми източници.

03.08.2015

След проведено закрито заседание от 31.07.2015 , относно промените в Закона за енергия от възообновяеми източници ( ЗЕВИ ) и Закона за изменение и допълнение към закона за енергетика ( ЗИД на ЗЕ ), КЕВР публикува на интернет страница си решение относно тълкуванието на НСП ( нетно специфично производство ) и стойността му за всеки отделен производител на база използвания първичен енергиен ресурс и датата на присъединяване.

Повече информация може да намерите тук

Намерете ни на картата Нагоре