Loading...

Лицензирано дружество за
търговия с електрическа
енергия

Екип

Екипът на компанията разполага със солидни и задълбочени познания в търговията на електрическа енергия и с тенденциите на преструктуриране на този пазарен сегмент , както в България, така и в цяла Европа, по пътят към единен Европейски пазар на електрическа енергия , в който се дава приоритет на свободно договорените цени за доставка на ел.енергия в отделните национални пазарни зони, облекчения междусистемен обмен на енергия, и налагането на Възобновяемите източници на електрическа енергия.

Намерете ни на картата Нагоре