Loading...

Лицензирано дружество за
търговия с електрическа
енергия

Ценности

Нашата ценности са:

  • Надеждност, сигурност и прозрачност
  • Професионално и открито отношение към партньорите и клиентите
  • Иновативност и инвестиции в създаването на продукти с добавена стойност и оптимизация на разходите, с цел постигане на по-качествен и конкурентен продукт за нашите клиенти и партньори.
  • Създаване на продуктивна и приятна работна среда , с цел създаване на екип от специалисти , които да допринесе за успешното присъединяване на България към единния европейски пазар на електроенергия, и да запознае клиентите с ползите от либерализацията на пазара.
Намерете ни на картата Нагоре