Loading...

Лицензирано дружество за
търговия с електрическа
енергия

Визия

Въпреки увеличаващата се конкуренцията на пазара на ел.енергия, дружеството смята, че посредством натрупаното „ ноу хау „, постоянните инвестиции в професионалното израстване на своите служители и търговски представители, поддържането на имидж на солиден и надежден партьор, фокуса върху нововъведенията в сегмента, като енергийната борса и увеличаващия се брой възобновяеми източници на ел.енергия в общия енергиен микс, създаването на добавъчна стойност към крайния продукт за стопанските и битовите клиенти, и налагането на финансови инструменти за обезпечаване на риска и оптимизация на разходите, ЕНЕКОД би си осигурило необходимо конкурентно предимство, за да се реализира на пазара на електрическа енергия в България, и на Балканския полуостров.

Намерете ни на картата Нагоре